183

89

28

16

2

1

backpack-icon

89 صعود اجرا شده

موسس باشگاه
رضا فریبرزی
اتمام کننده طرح

183 گزارش ثبت شده

شماره موبایل و رمز خود را وارد نمایید

+98

بام ایران قله دماوند

گزارش برنامه های اجراشده قله دماوند ، بام ایران و جز طرح سیمرغ در این دسته قرار میگیرد

5 گزارش برنامه

گزارش صعود به قله دماوند از مسیر شمال شرقی در تاریخ 23 الی 28 مرداد 1402 – سرپرست: آقای رضا فریبرزی
گزارش صعود دوبار قله دماوند از مسیر شمال شرقی در مرداد 1400 به سرپرستی آقای رضا فریبرزی و عقبداری آقای محمد کلاتی (صعودی خاص)
گزارش صعود قله دماوند از مسیر شمال شرقی در شهریور 1400 به سرپرستی آقلی رضا فریبرزی – باشگاه کوهنوردی همنوردان
صعود قله دماوند از مسیر شمالشرقی به سرپرستی آقای رضا فریبرزی و عقبداری آقای حسین علمی فرد
گزارش صعود قله دماوند (بلندترین قله استان مازندران) در راستای تکمیل پروژه سیمرغ، اجرا شده توسط آقای رضا فریبرزی
گزارش ها در حال بارگزاری هستند

دلیل بازگشت وجه

شماره موبایل و رمز خود را وارد نمایید

+98

اطلاعات مورد نظر خود را جستجو کنید.

  • گزارش برنامه    
  • اطلاعات کوه
  • سرپرست برنامه
  • دانش کوهنوردی

لطفا رمز جدید خود را وارد نمایید

تغییر موفق رمز به صورت پیامک به شما اعلام خواهد شد.