183

89

28

16

2

1

backpack-icon

89 صعود اجرا شده

موسس باشگاه
رضا فریبرزی
اتمام کننده طرح

183 گزارش ثبت شده

شماره موبایل و رمز خود را وارد نمایید

+98

نقشه مسیر چهارراه به اولنگ حیدر

ترک مسیر پیمایش برنامه چهارراه به اولنگ حیدر این مسیر یکی از بهترین مسیرهای هزارمسجد بوده که دارای پوشش جنگلی درختان اورس بوده و در طی چشمه های بسیار موجود میباشد . برای پیمایش این مسیر بایستی با محیط بانی هماهنگی های لازم انجام داده شود قسمتایی از پیمایش در مسیر رودخانه می باشد

دلیل بازگشت وجه

شماره موبایل و رمز خود را وارد نمایید

+98

اطلاعات مورد نظر خود را جستجو کنید.

  • گزارش برنامه    
  • اطلاعات کوه
  • سرپرست برنامه
  • دانش کوهنوردی

لطفا رمز جدید خود را وارد نمایید

تغییر موفق رمز به صورت پیامک به شما اعلام خواهد شد.